Vrouwen nu voor later

WebsiteVrouwen Nu Voor Later ‘Tweede Feministische Golf Online’.
Een nog steeds groeiend archief over de vrouwenstrijd in de zeventiger en tachtiger jaren. Die vrouwenstrijd was sprankelend, bevrijdend, vrolijk, positief, actief, creatief en anarchistisch!

Omzetten van het uitgebreide VNVL archief naar een WordPress omgeving, waarbij de oorspronkelijke vormgeving en uitstraling zoveel mogelijk behouden moest blijven.
www.vrouwennuvoorlater.nl

 

Comments are closed.